Privacy verklaring

Onszeeuwen.nl zal de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen en wij zullen ten alle tijden de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk behandelden. Wij zullen uw gegevens slechts gebruiken om uw informatie aanvraag zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Als u een informatie aanvraag plaatst, hebben we uw voornaam en e-mailadres nodig om uw informatie aanvraag uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Onszeeuwen.nl zal uw persoonlijke gegevens niet met derden delen of deze verkopen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Onszeeuwen.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens.

HOE LANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS

Onszeeuwen.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig voor het behandelen van je vraag.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Onszeeuwen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@onszeeuwen.nl

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
Onszeeuwen.nl gebruikt deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.
U kunt uw browser ook zo instellen dat u tijdens het bezoeken van Onszeeuwen.nl geen cookies ontvangt.


Indien u nog vragen mocht hebben over het privacybeleid van Onszeeuwen.nl, dan kunt u contact met ons opnemen. In geval wijziging van ons privacybeleid nodig mochten zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.